Unia Europejska Strona główna | Mapa strony | Polski
Koltech Sp z o.o.
wheellathes.com
KOLTECH Dassault Partner 2022
ACNS
RailwayTechnology
Oferta
Strona główna » Oferta » Systemy PLM

Systemy PLM

 


Wzrost standardów w zakresie bezpiecznego zarządzania informacją o wyrobach, konieczność zintegrowania rozproszonych centrów badawczo-rozwojowych oraz standaryzacja procesów projektowo-produkcyjnych stały się w ostatnich czasach głównym wyznacznikiem jakości i wydajności przedsiębiorstw. 
 logo DS

Sprostanie tak wysoko postawionym wymogom może zostać zrealizowane dzięki zastosowaniu koncepcji PLM  (Product Lifecycle Management), czyli jednorodnego środowiska informatycznego przeznaczonego do kompleksowego zarządzania cyklem życia produktu.

Koncepcja ta umożliwia sprawne i optymalne kierowanie fazami jego rozwoju, procesami wprowadzania na rynek, serwisowanie, aż po wycofanie z rynku.
PLM to, przede wszystkim, ustanowienie informacji o wyrobie (koncepcje, badania, projekty szczegółowe, procesy technologiczne, listy materiałowe, kosztorysy, oferty … itd.)  centrum uwagi wszystkich działów przedsiębiorstwa. Osiągnięcie pełnej wirtualizacji procesów badawczych, projektowych, technologicznych oraz serwisowych możliwe jest dzięki efektywnemu zintegrowaniu różnorodnych narzędzi z dziedziny wsparcia konstrukcji (CAD/CAE), przygotowania technologii (CAM) oraz zarządzania (PDM).
Jako, że PLM żyje i rozwija się firma DASSAULT SYSTEMES  kontynuuje rozwój wykorzystując nowe dostępne mechanizmy środowiska WEB 2.0, w którym dostęp do światowych informacji w czasie rzeczywistym i interakcji w ramach społeczności, nabrał realnego sensu.
Inżynierowie, projektanci, handlowcy, a także konsumenci oczekują wysokiego poziomu dostępności informacji, interaktywności, realizmu i szybkiej odpowiedzi, które było niemożliwe jeszcze kilka lat temu. Tendencje te oferują nowe możliwości i wyzwania w środowisku PLM.
Optymalną odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku jest to aby produkty były zaprojektowane, testowane, produkowane wspólne przez doświadczonych konstruktorów praktycznie w czasie rzeczywistym.
Tak narodziła się koncepcja PLM 2.0 i to właśnie w tym środowisku, DASSAULT SYSTEMES zapowiedziało nową rewolucyjną platformę V6.

PLM 2.0 w wersji V6 oferuje pojedynczą, otwartą i skalowalną platformę architektury zorientowanej na usługi tzw. SOA, obejmującą całe przedsiębiorstwo. Udostępnia ona w dowolnym miejscu aplikacje inżynierskie, produkcyjne i symulacyjne potrzebne użytkownikom do zdalnego tworzenia i współpracy.
W tym kontekście V6 jest rozwiązaniem strategicznym, bo nowa architektura systemu oznacza rekonstrukcję każdego komponentu PLM w taki sposób, aby wszystkie bazowały na tym samym jądrze.

Użytkownicy mogą wybierać spośród 150 kompletnych narzędzi projektowych adresowanych dla następujących dziedzin:

Lifelike Experience - 3DVIA V6 pozwala użytkownikom na tworzenie w jakości zbliżonej do rzeczywistości i wykorzystanie tego doświadczenia w tworzeniu i reklamie nowych produktów.

Collaborative Innovation - ENOVIA V6 tworzy otwarte środowisko dla współpracy na wszystkich etapach zarządzania cyklem życia produktu na jednorodnej platformie zarządzania IP.

Virtual Design - CATIA V6 oferuje nowe możliwości współtworzenia projektów wirtualnych wewnątrz przedsiębiorstwa.

Realistic Simulation - SIMULIA V6 umożliwia zespołom roboczym, od projektantów po specjalistów od symulacji, wykorzystanie jedynego w swoim rodzaju środowiska współpracy dla przeprowadzania realistycznych symulacji oraz wirtualnych testów ruchowych.

Digital Manufacturing and Production - DELMIA V6 oferuje rozwiązania nowej generacji dla tworzenia, współdzielenia, wdrażania i optymalizacji wirtualnych systemów produkcyjnych.
 
PLM 2.0 „Online for All” łączy współpracowników w przedsiębiorstwie, począwszy od inżynierów projektu, poprzez kierowników projektów, aż po inżynierów produkcji, a także na współdzieleniu informacji dla poddostawców, partnerów biznesowych, czy wreszcie konsumentów oraz wszelkiej społeczności mającej dostęp sieciowy.

wheellathes.com
KOLTECH Dassault Partner 2022
ACNS
RailwayTechnology
© Wszelkie prawa zastrzeżone dla Koltech kwadrat Projekt i wykonanie: Margomedia
Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2104-2020 Innowacyjna Gospodarka. Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Portal www.koltech.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". Jeżeli nie akceptujesz plików cookie, zmiana możliwa jest w ustawieniach przeglądarki.
Zamknij