Unia Europejska Strona główna | Mapa strony | Polski
Koltech Sp z o.o.
Loga partnerskie DS
ACNS
www.railway-technology.com
O nas
Strona główna » O nas » Dotacje Unijne

Dotacje Unijne

Dotacje Unijne

W dniu 28.08.2018r. w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podpisana w Warszawie Umowa Nr. POIR.04.01.04-00-0067/17-00 o dofinansowanie projektu:

„Inteligentna dokładna tokarka do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych”.

Umowę zawarto pomiędzy:  
1. Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa   
       a
2. Konsorcjum w skład którego weszli:
      - Politechnika Wrocławska; Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław (lider konsorcjum),
      - Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe „KOLTECH” Sp. z o.o.; ul. Gospodarcza 2, 47-400 Racibórz (partner)
      - Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego „LASERTEX”; ul. Swojczycka  26, 51-501 Wrocław (partner).

Projekt którego okres realizacji zaplanowano na okres  01.06.2018r. – 31.05.2021r. dotyczy innowacyjnej tokarki CNC do dokładnego i wysokowydajnego regenerowania zarysu kół zestawów pojazdów szynowych w sposób inteligentny.
Jej charakterystyczną cechą będzie wspomaganie procesu regeneracji cyfrowym modelem procesu i inteligentnymi procedurami, oraz możliwością bezpośredniego pomiaru na tokarce wszelkiego typu wad powierzchniowych takich jak spłaszczenia, wżery, pęknięcia itp. Wymienione opcje uzupełnione będą monitorowaniem zużycia i wykruszenia płytek narzędzia skrawającego za pomocą specjalnie zaprojektowanych urządzeń pomiarowych. Projekt będzie obejmował badania przemysłowe i prace rozwojowe, które pozwolą na zbudowanie prototypu unikalnej obrabiarki, zbudowanie i zweryfikowanie pojemnościowych  i optyczno-laserowych  systemów pomiarowych, systemu monitorowania błędów obrabiarki  w trakcie procesu regeneracji zestawów, a także pozwoli na opracowanie modelu cyfrowego tych błędów z pomocą którego układ CNC będzie generował ścieżkę narzędzia w czasie rzeczywistym lub bardzo zbliżonym do rzeczywistego uwzględniając i kompensując występujące zakłócenia.
Powyższe realizowane będzie za pomocą inteligentnych procedur.

Przeprowadzone badania oraz analizy eksperymentalne i numeryczne właściwości eksploatacyjnych, statycznych i cieplnych tokarki, umożliwią właściwą identyfikację błędów tokarki, ich kompensację oraz doskonalenie osi sterowalnych. Uzupełnieniem tych prac będzie stworzenie oprogramowania optymalizującego proces obróbki i jej monitorowanie.
Pozwoli to osiągnąć dużą dokładność i znaczne skrócenie cyklu regeneracji zarysu obrabianych zestawów kołowych, z jednoczesnym zwiększeniem cyklu ich życia i zachowania przyjazności dla środowiska.

Wartość dofinansowania z UE dla całego projektu wynosi 7 318125,89 PLN.

 

Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
Loga partnerskie DS
ACNS
www.railway-technology.com
Portal www.koltech.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". Jeżeli nie akceptujesz plików cookie, zmiana możliwa jest w ustawieniach przeglądarki.
Zamknij