Unia Europejska Strona główna | Mapa strony | Polski
Koltech Sp z o.o.
wheellathes.com
KOLTECH Dassault Partner 2022
ACNS
RailwayTechnology
O nas
Strona główna » O nas » Dotacje Unijne

Dotacje Unijne

Dotacje Unijne

W dniu 28.08.2018r. w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podpisana w Warszawie Umowa Nr. POIR.04.01.04-00-0067/17-00 o dofinansowanie projektu:

„Inteligentna dokładna tokarka do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych”.

Umowę zawarto pomiędzy:  
1. Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa   
       a
2. Konsorcjum w skład którego weszli:
      - Politechnika Wrocławska; Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław (lider konsorcjum),
      - Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe „KOLTECH” Sp. z o.o.; ul. Gospodarcza 2, 47-400 Racibórz (partner)
      - Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego „LASERTEX”; ul. Swojczycka  26, 51-501 Wrocław (partner).

Projekt którego okres realizacji zaplanowano na okres  01.06.2018r. – 31.05.2021r. dotyczy innowacyjnej tokarki CNC do dokładnego i wysokowydajnego regenerowania zarysu kół zestawów pojazdów szynowych w sposób inteligentny.
Jej charakterystyczną cechą będzie wspomaganie procesu regeneracji cyfrowym modelem procesu i inteligentnymi procedurami, oraz możliwością bezpośredniego pomiaru na tokarce wszelkiego typu wad powierzchniowych takich jak spłaszczenia, wżery, pęknięcia itp. Wymienione opcje uzupełnione będą monitorowaniem zużycia i wykruszenia płytek narzędzia skrawającego za pomocą specjalnie zaprojektowanych urządzeń pomiarowych. Projekt będzie obejmował badania przemysłowe i prace rozwojowe, które pozwolą na zbudowanie prototypu unikalnej obrabiarki, zbudowanie i zweryfikowanie pojemnościowych  i optyczno-laserowych  systemów pomiarowych, systemu monitorowania błędów obrabiarki  w trakcie procesu regeneracji zestawów, a także pozwoli na opracowanie modelu cyfrowego tych błędów z pomocą którego układ CNC będzie generował ścieżkę narzędzia w czasie rzeczywistym lub bardzo zbliżonym do rzeczywistego uwzględniając i kompensując występujące zakłócenia.
Powyższe realizowane będzie za pomocą inteligentnych procedur.

Przeprowadzone badania oraz analizy eksperymentalne i numeryczne właściwości eksploatacyjnych, statycznych i cieplnych tokarki, umożliwią właściwą identyfikację błędów tokarki, ich kompensację oraz doskonalenie osi sterowalnych. Uzupełnieniem tych prac będzie stworzenie oprogramowania optymalizującego proces obróbki i jej monitorowanie.
Pozwoli to osiągnąć dużą dokładność i znaczne skrócenie cyklu regeneracji zarysu obrabianych zestawów kołowych, z jednoczesnym zwiększeniem cyklu ich życia i zachowania przyjazności dla środowiska.

Wartość dofinansowania z UE dla całego projektu wynosi 7 318125,89 PLN.

 

_______________________________________________________________________________________________________

'image'

W dniu 31.05.2019, w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, została podpisana w Chorzowie Umowa Nr UDA-RPSL.03.03.00-24-04B0/18-00 o dofinansowanie Projektu:  „Optymalizacja i wprowadzenie nowych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem narzędzi TIK”.

Umowa została zawarta pomiędzy:
1.    Województwem Śląskim – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Katowickiej 47, 41-500 Chorzów, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Porozumienia nr 8/RR/2015 z dnia 16 marca 2015 r. (wraz z późniejszymi zmianami)
a
2.    Przedsiębiorstwem Projektowo-Wdrożeniowym „KOLTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ulicy Gospodarczej 2, 47-400 Racibórz, zwanym dalej Beneficjentem.
Głównym celem projektu, którego termin realizacji zaplanowano na okres 20.09.2018 – 19.12.2019 jest podniesienie konkurencyjności i produktywności oraz zaawansowania technologicznego Beneficjenta poprzez zastosowanie innowacyjnych narzędzi TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych) w firmie Beneficjenta. Przedmiotem projektu jest wprowadzenie następujących innowacji:

- procesowej – polegającej na optymalizacji i scentralizowaniu wykonywania wdrożeń systemu,
- organizacyjnej – polegającej na zmianie i usprawnieniu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie,
- marketingowej – polegającej na optymalizacji pozycjonowania produktów na stronie własnej.

Efektem powyższych innowacji mają być następujące korzyści i zmiany organizacyjne:
- skrócenie czasu realizacji procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa,
- optymalizacja i automatyzacja oprogramowania z wykorzystaniem nowoczesnej platformy serwerowej i oprogramowania,
- automatyzacja i usprawnienie przepływu informacji,
- minimalizacja błędów czynnika ludzkiego,
- cyfryzacja dokumentów,
- monitorowanie procesów wewnętrznych,
- archiwizacja danych oraz tworzenie kopii zapasowych,
- szybki dostęp do informacji oraz przeglądu dokumentów skojarzonych,
- minimalizacja papierowego obiegu dokumentów.

Przedstawiona do dofinansowania inwestycja jest w pełni nowatorskim projektem, wykorzystującym najnowsze osiągnięcia techniczne. Podjęcie takich działań stanowić będzie kluczowy czynnik wzrostu Beneficjenta na najbliższych kilka lat.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 277 207,50 PLN
Wartość dofinansowania z UE dla całego projektu to kwota: 123 537,50 PLN

wheellathes.com
KOLTECH Dassault Partner 2022
ACNS
RailwayTechnology
© Wszelkie prawa zastrzeżone dla Koltech kwadrat Projekt i wykonanie: Margomedia
Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2104-2020 Innowacyjna Gospodarka. Europejski fundusz rozwoju regionalnego
Portal www.koltech.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". Jeżeli nie akceptujesz plików cookie, zmiana możliwa jest w ustawieniach przeglądarki.
Zamknij